தேவையான ஆவணங்கள்

 • சரக்கு வந்தடைவதற்கு முன்னர்
  • விண்ணப்பதாரியின் கோரிக்கைக் கடிதம்
  • புரபோமா இன்வொய்ஸ் (Proforma Invoice)
  • இலவசமாக சரக்குகளை அனுப்புவதனை உறுதிப்படுத்தும் வழங்குனரின் கடிதம்
  • குறிப்பிட்டதொரு செயற்திட்டத்திற்கு சரக்குகள் அனுப்பப்படுமாயின், குறிப்பிட்ட உடன்படிக்கையின் பிரதி

 

கட்டணங்கள் - ரூ. 500.00

 

 • சரக்கு வந்தடைந்த பின்னர்
  • விண்ணப்பதாரியின் கோரிக்கைக் கடிதம்
  • வணிக விலைப்பட்டியல் (Commercial Invoice), சரக்கு மசோதா (Bill of Landing), சுங்க பிரகடணம் (Custom Declaration), விநியோக கட்டளை (Delivery Order), பொதிப்பட்டியல் (Packing List)
  • இலவசமாக சரக்குகளை அனுப்புவதனை உறுதிப்படுத்துவதற்கு உறுதிப்படுத்தும் வழங்குனரின் கடிதம்
  • Certificate of Registration of Business
  • குறிப்பிட்டதொரு செயற்திட்டத்திற்கு சரக்குகள் அனுப்பப்படுமாயின், குறிப்பிட்ட உடன்படிக்கையின் பிரதி

 

கட்டணங்கள் - ரூ. 1000.00

 

 • செயல்முறை
  • கொள்கைப் பிரிவிற்கு மேற்கூறப்பட்ட ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்தல்
  • அங்கிகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் தொடர்பாக கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டைப் பயன்படுத்தி காசாளரிடம் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளல்
  • கொடுப்பனவுக்காக வழங்கப்பட்ட பற்றுச்சீட்டை பிரிவுக்கு சமர்ப்பித்தல்
  • பிரிவிலிருந்து அனுமதிக்கப்பட்ட ஆவணங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்